Principais Produtops, oriundos do Ceará e de outros estados, comercializados na Ceasa/CE.